Cruinneog
Litreoirí agus Gramadóirí

Award-winning Irish Spellcheckers and Grammar Checkers that make writing "as Gaeilge" easier


"Indispensable tools" - RTÉ.ie

"Thar barr [Excellent]" - Irish Times


Ceart - Gramadóir Gaeilge
Ceart - Irish grammar checker
Is pacáiste bogearraí saorsheasaimh, cumhachtach é Ceart a chabhraíonn le daoine gramadach agus litriú na Gaeilge a cheartú. Tá an tseiceáil chuimsitheach ghramadaí seo (ar shéimhiú nó ar urú ag tús ainmfhocail, mar shampla) dírithe go príomha ar an líon mór aistritheoirí a bhíonn ag plé leis an nGaeilge. Is áis shofaisticiúil é an pacáiste chomh maith do mhic léinn, d'fhoghlaimeoirí, agus do lucht gairme.

Cuireann na gnéithe gramadaí agus litrithe le leibhéal na táirgíochta trí fhocail agus fhrásaí a mbeadh amhras fúthu a aibhsiú go tapa. Aithníonn an t-inneall gramadaí sleachta a bhfuil an chuma orthu go bhfuil botúin iontu agus cuireann sraith fuinneog eolais é sin ar shúile an úsáideora. Déantar na frásaí agus na focail a bhfuil amhras fúthu a aibhsiú agus baintear feidhm as teachtaireacht ghairid chun cur síos achomair a dhéanamh ar an bhfadhb.

Déanann Ceart seiceáil chuimsitheach ghramadaí ar shéimhiú nó ar urú ag tús ainmfhocail mar aon le cuid mhaith rialacha níos casta freisin. Tabhair faoi deara nach bhfuil aon ghramadóir foirfe - tá teangacha an duine i bhfad róchasta chun gur féidir le ríomhairí an lae inniu iad a thuiscint ina iomláine, agus ba chóir na profaí ar aon téacs tábhachtach a léamh go cúramach fiú tar éis dóibh dul tríd Ceart.

 Tá cabhair theicniúil chuimsitheach ríomhphoist ar fáil do gach aon duine a cheannaíonn ár mbogearraí.

Ceart is a powerful standalone software package designed to help correct both grammatical and spelling mistakes in the Irish language - such as "séimhiú" and "urú" issues on nouns. The package is a sophisticated resource for translators, students, learners and professionals.

The grammar and spell-checking features boost productivity by rapidly highlighting questionable words and phrases. Ease of use has been a key goal of the Ceart project, and its user interface has been designed so that text from any other software application can simply be "copy and pasted" into the Ceart window. Passages of the text which appear to be incorrect are identified and shown to the user in a series of informative windows. The phrases or words which are suspect are highlighted and a concise message summarises the potential problem.

Ceart's grammar engine catches common problems associated with séimhiú's and urú's at the beginning of words and many other more complicated rules too. Please note that no grammar checking software is perfect - human languages are much too complex for present-day computers to understand completely, and important texts should be proofread carefully even after being run through Ceart.

Co
mprehensive technical support is available via e-mail to everyone who purchases one of our products.

Íoslódáil Anois...
Download Now... 
Ceart (Requires a Windows computer)
  €29.99

NB: Click on the "Click here to download" button when your transaction is complete to continue your download
NB: Cliceáil ar "Click here to download" tar éis d'ordú chun leanúint ar aghaidh leis an íoslódáil