Cruinneog
Litreoirí agus Gramadóirí

Award-winning Irish Spellcheckers and Grammar Checkers that make writing "as Gaeilge" easier


"Indispensable tools" - RTÉ.ie

"Thar barr [Excellent]" - Irish Times


GaelSpell - Litreoir
GaelSpell - Irish spelling checker
Is litreoir cumhachtach é GaelSpell a oibríonn laistigh de Microsoft Word chun cabhrú le daoine fadhbanna litrithe a aimsiú agus a cheartú. Tá GaelSpell úsáideach dóibh siúd uile a bhaineann úsáid as an nGaeilge ar ríomhairí - idir mhic léinn, mhúinteoirí, léachtóirí agus iriseoirí. Ní gá na gutaí in 'Gaeilge' a mheascadh ná sínte fada a fhágáil ar lár arís.

Le GaelSpell i bhfeidhm, nuair atá tú ag clóscríobh in Microsoft Word cuirtear líne dhearg faoi aon fhocail nach bhfuil litrithe i gceart sa Bhéarla nó sa Ghaeilge. Tá os cionn 300,000 iontráil i GaelSpell 2007 agus tá cabhair theicniúil ríomhphoist san áireamh nuair a cheannaítear an pacáiste ó Cruinneog.

Agus tá cabhair theicniúil chuimsitheach ríomhphoist ar fáil do gach aon duine a cheannaíonn ár mbogearraí.

GaelSpell is a popular and powerful spelling checker that works seamlessly within Microsoft Word to help find and correct Irish language spelling mistakes as they happen. Irish translators, students, teachers, lecturers, journalists and everyone who writes in Irish on computers will find GaelSpell useful. GaelSpell is much quicker to use than an Irish language dictionary - never again jumble the vowels in 'Gaeilge', search for a 'foclóir' or spell "báisteach" without a fada!

With GaelSpell when you're typing in Microsoft Word a red line appears underneath words that aren't correct in Irish or English. There are over 300,000 entries included in GaelSpell 2007 and it comes with access to comprehensive e-mail technical support when purchased from Cruinneog.

And comprehensive technical support is available via e-mail to everyone who purchases one of our products.


Íoslódáil Anois...
Download Now... 
GaelSpell 2007
(Requires the full version of Microsoft Word 2007 or later and a Windows computer) 

€24.99

NB: Click on the "Click here to download" button when your transaction is complete to continue your download
NB: Cliceáil ar "Click here to download" tar éis d'ordú chun leanúint ar aghaidh leis an íoslódáil