Cruinneog
Litreoirí agus Gramadóirí

Award-winning Irish Spellcheckers and Grammar Checkers that make writing "as Gaeilge" easier


"Indispensable tools" - RTÉ.ie

"Thar barr [Excellent]" - Irish Times


Tacaíocht...
Support...
Ceisteanna Coitianta...
Frequently Asked Questions...


(1)
D'ordaigh mé GaelSpell nó Ceart le híoslódáil - conas a thosaím an íoslódáil anois?

I've ordered the download version of GaelSpell/Ceart/Anois - how do I start the download?
Tar éis duit d'ordú a chríochnú ar PayPal ná dearmad cliceáil ar an gcnaipe "Return to merchant" chun leanúint ar aghaidh leis an íoslódáil. Taispeánfar "leathanach buíochais" duit ansin áit gur féidir leat cliceáil ar nasc chun an íoslódáil a thosú. Mura chliceáil tú ar "Return to merchant" ná bí buartha - seol an teachtaireacht ríomhphoist a fhaigheann tú le d'admháil ó PayPal chugainn ag eolas@cruinneog.com agus seolfaimid an nasc chugat i dteachtaireacht ríomhphoist.

After your transaction is completed on PayPal please remember to click on the "Return to merchant" button to continue the download process. That button will bring you to a "thank you" page where you can click on a link to start the download. If you didn't click on the "Return to merchant" button don't worry - just forward us the PayPal receipt you receive by e-mail to eolas@cruinneog.com and the download link will be e-mailed to you automatically.

(2)
An bhfuil leagan Apple Mac ar fáil de bhur mbogearraí?

Is there an Apple Mac version available of your software?

Níl leagan Apple Mac ar fáil de na bogearraí againn faoi láthair, ach táimid ag obair air!

No Apple Mac version of our software is currently available, but we're working on it! 

Cabhair Theicniúil Ríomhphoist...
E-mail Technical Support...


Tá cabhair theicniúil chuimsitheach ríomhphoist ar fáil do gach aon duine a cheannaíonn ár mbogearraí. Má tá ceist agat maidir le suiteáil nó úsáid clár atá ceannaithe agat uainn, seol teachtaireacht ríomhphoist chugainn ag: tacaiocht@cruinneog.com Fág idir 24-72 uair a chloig do freagraí le linn tréimhsí gnóthach, le do thoil.


Comprehensive technical support is provided via e-mail to everyone who purchases one of our products. If you have a technical support query about installing or using a product you've purchased, please e-mail us at: tacaiocht@cruinneog.com
 Please allow 24-72 hours for responses during busy times.